Logo

Wat is Pallium?

Pallium vzw is een vereniging van vrijwilligers in de palliatieve thuiszorg. Ze engageert zich in nauwe samenwerking met Panal vzw, Palliatief Netwerk Arrondissement Leuven. De vrijwilligers zijn zorgzaam aanwezig bij de palliatieve zieke thuis zodat de mantelzorgers even ademruimte krijgen. Een vrijwilliger in de palliatieve zorg begeleidt de zieke op zijn laatste stukje levensweg.

Wat is palliatieve zorg?

“Onder palliatieve zorg wordt verstaan: het geheel van zorgverlening aan patiënten waarvan de levensbedreigende ziekte niet langer op curatieve therapieën reageert. Voor de begeleiding van deze patiënten bij hun levenseinde is een multidisciplinaire totaalzorg van essentieel belang, zowel op het fysieke, psychische, sociale als morele vlak. Het belangrijkste doel van de palliatieve zorg is deze zieke en zijn naasten een zo groot mogelijke levenskwaliteit en maximale autonomie te bieden. Palliatieve zorg is erop gericht de kwaliteit van het resterende leven van deze patiënt en nabestaanden te waarborgen en te optimaliseren.

(14 juni 2002. Wet betreffende de palliatieve zorg)

Palliatieve zorg is de zorg in de laatste levensfase van een zieke, wanneer er sprake is van een levensbedreigende aandoening waaraan de zieke binnen afzienbare tijd zal overlijden. Palliatieve zorg is complex en multidisciplinair: professionals en vrijwilligers werken vaak samen in een team. Palliatieve zorg is 24-uurszorg. Persoonlijke beschikbaarheid en betrokkenheid van de hulpverleners zijn de belangrijkste kenmerken van goede palliatieve zorg. De hulpverleners brengen de huidige en toekomstige zorgnoden van de zieke en zijn naasten in kaart. Daarbij hebben zij aandacht voor lichamelijke, psychische, sociale en spirituele aspecten en spelen zij in op mogelijke toekomstige problemen (anticiperend handelen).

"Als vrijwilliger is het een voorrecht om
als ‘nabije vreemde’ te mogen binnenkomen
bij mensen die op een kruispunt in hun leven staan…"

Dagvrijwilligers

Dagvrijwilligers engageren zich om op regelmatige tijdstippen thuis bij de zieke aanwezig te zijn. Ze nemen tijd en zijn nabij.

Vrijwilligers nemen geen taken over van de andere hulpverleners. Ze zijn aanvullend in de zorg aanwezig. ‘Er zijn’ is daarbij belangrijker dan ‘doen’. Vrijwilligers zijn op een rustige en open manier aanwezig. Daarnaast bieden ze beperkt praktische hulp aan, zoals koffie zetten, de zieke helpen bij eten, drinken en toiletbezoek, een boek of de krant voorlezen. De vrijwilligers ondersteunen de draagkracht van de mantelzorg zodat de mantelzorgers even ademruimte krijgen.

Nachtvrijwilligers

Nachtvrijwilligers (verpleegkundigen) waken ’s nachts bij de zieke, meestal in de terminale fase.

Aan de nachtvrijwilligers wordt één of enkele dagen vooraf gevraagd (maximaal veertig maal per jaar) om van 22u tot 7u bij een zieke thuis te waken. Ze ondersteunen de huisgenoten in de mantelzorg, zodat deze kunnen rusten. Ze vervullen geen beroepstaken.

De vrijwilligers:

 • benaderen de zieke en hun naasten zonder vooroordeel.
 • zijn aanwezig bij de zieke in een intieme en kwetsbare periode.
 • hebben aandacht voor de lichamelijke ongemakken, de intense gevoelens en de sociale relaties van de zieke.
 • reflecteren over de impact van al deze aspecten op zichzelf en wie ze zijn als zorgverlener in de palliatieve zorg.

De vrijwilligers zijn verzekerd en ontvangen een kilometervergoeding van en naar de zieke.
De nachtvrijwilligers ontvangen bovendien een forfaitaire onkostenvergoeding.

Jij als vrijwilliger bij Pallium?

 • Je leert nieuwe vaardigheden aan en ontwikkelt je talenten.
 • Je zet je zinvol in voor anderen en leert nieuwe mensen kennen.
 • Je engageert je, je groeit volgens je wensen en temperament.
 • Je bent begaan met het levenseinde en de weg ernaartoe.
 • Je draagt bij tot een zorgzame en zorgende samenleving.
 • Je leeftijd speelt in principe geen rol.

Hoe word je vrijwilliger?

 • Je neemt tijdens de kantooruren contact op met:
  • Pallium (0476 417 358) of info@pallium.be
  • Panal (016 23 91 01) of vragen@panal.be.
 • Je wordt uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
 • Je volgt de cursus “Inleiding in de palliatieve zorg” gedurende acht halve dagen.
 • Je wordt uitgenodigd voor een vervolggesprek en onderschrijft de afsprakennota.
 • Je bent klaar om met begeleidingen te starten.
PALLIUM VZW
Vrijwilligers Palliatieve Thuiszorg
Arrondissement Leuven
Waversebaan 220,
3001 Heverlee
0476 417 358
info@pallium.be
aiba Webdesign
info@aiba.be
www.aiba.be

Aanmelden

Login
Paswoord